Poradna - pro občanství, občanská a lidská práva Poradna - pro občanství, občanská a lidská práva

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva (dále jen „PPO“) je spolkem založeným skupinou právníků a sociálních pracovníků v roce 1999. V právních programech se již od dob našeho vzniku systémově zaměřujeme na legislativní praxi přijímání nových zákonů zasahujících do oblasti občanských a lidských práv a na jejich následnou aplikační praxi. Zpracováváme připomínkové zprávy a stanoviska k národním vládním dokumentům, pro orgány mezinárodních smluv (OSN, Rada Evropy) a Evropské unie (Evropská komise, Agentura Evropské unie pro základní práva). Našim klientům poskytujeme bezplatné právní poradenství a právní zastoupení zejména v oblastech prosazování rovných příležitostí a ...

Více

Najdete nás na facebooku

Facebook fb.com/poradna

Podpořte nás

Chci pomoci
Bankovní spojení:
  500834693/0300
  233537765/0300 (v měně USD)
  233537722/0300 (v měně EUR)

Aktuality

30.6.2016

Přechyluju, přechyluješ, přechyluje....Nepřechylujeme, aneb pohled na matriční praxi pohledem našich dvou kolegyň. http://www.epravo.cz/top/clanky/je-postup-zvlastni-matriky-v-brne-diskriminacni-101828.html

Více

2.6.2016

Solidní analýza právníka Poradny, Mgr. Adama Křístka, k problematice úskalí české právní úpravy v oblasti rodičovských povinností a práv. http://www.epravo.cz/top/clanky/rodicovska-odpovednost-pod-drobnohledem-101467.html

Více

Lidská práva

Kontaktujte nás