AKTUALITYHorká diskuze o migraci ve Velké Británii. Velká Británie zažívá v současné době velmi intenzivní diskuzi o migraci z východní Evropy.. Více informací ZDE..

NABÍZÍME AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY I PRO VEŘEJNOU SPRÁVU. Více informací naleznete ZDE

 

 

 

 

 

 

 

 


 


CHCETE SI POŽÁDAT O ČESKÉ OBČANSTVÍ? VÍTE JAKÉ ZMĚNY VÁM PŘINESL NOVÝ ZÁKON O STÁTNÍM OBČANSTVÍ?

 

CHCETE SI POŽÁDAT O ČESKÉ OBČANSTVÍ? ŽJETE V ČR OD DESETI LET A MÁTE TRVALÝ POBYT A CHCETE ČESKÉ OBČANSTVÍ?

OD LEDNA 2014 TO JE VELMI JEDNODUCHÉ!

OBĚTI ROZPADU ČESKOSLOVENSKA, JAKÉ ZMĚNY PŘINESL NOVÝ ZÁKON O ČESKÉM OBČANSTVÍ?

právní poradna

Poradna nabízí integrační průvodce pro migranty a migrantky v ČR

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva poskytuje speciální službu integračních průvodců pro migranty a migrantky v České republice, kteří potřebují konzultace a poradenství při řešení různých životních situací souvisejících s postavením na trhu práce. Zájemci a zájemkyně se na nás mohou obrátit např. v těchto oblastech: hledání zaměstnání, úprava životopisu, nostrifikace vzdělání, hledání vhodného jazykové kurzu nebo při komunikaci s úřady státní správy a veřejné samosprávy nebo i doprovod na úřady či k zaměstnavatelům. Součástí služby je i bezplatné právní poradenství. Naši integrační průvodci se klientům věnují individuálně podle potřeby. Hovoří česky, rusky, ukrajinsky, mongolsky a anglicky. V případě potřeby je možné zajistit i tlumočníka.

Tato služba je poskytována zdarma. Pokud máte zájem o využití služby integračních průvodců, obraťte se na Lindu Sokačovou: linda.sokacova@poradna-prava.cz, 270 003 280. Více informací o sociálně-právním poradenství naleznete zde: http://cizinci.poradna-prava.cz/. Tato služba je spolufinancována Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem České republiky.Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva je občanským sdružením založeným skupinou právníků a sociálních pracovníků v roce 1999.

 

Dlohodobě se zabýváme otázkami státního občanství a práv cizinců, potíráním diskriminace, prosazováním rovných příležitostí, terénní prací v sociálně vyloučených lokalitách a také a pomocí ohroženým rodinám, jejichž děti byly umístěny do ústavní výchovy nebo jim takové umístění hrozí.

 

Poradna má registrovány čtyři sociální služby, a to odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní programy a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.

Poradna poskytuje individuální poradenství v oblasti rovného zacházení a diskriminace, práv cizinců, bydlení a zaměstnání. V odůvodněných případech v rámci tzv. strategické ltitigace Poradna zastupuje klienty před soudem.

 

V rámci problematiky rovného zacházení a ochrany před diskriminací se rovněž věnujeme vzdělávání odborné veřejnosti, zejména pracovníků nevládních organizací, příslušníků policejních sborů, právníků a úředníků státní správy.


Věnujeme se i teoretickým otázkám výzkumu a sledujeme legislativní praxi přijímání nových zákonů a případné problémy při jejich uvádění do praxe. Součástí naší činnosti je také zpracovávání zpráv pro orgány mezinárodních smluv a připomínkování návrhů zákonů. Při rozvoji právních programů zpracováváme připomínkové zprávy a stanoviska k vládním dokumentům.

 

Aktuálně přímo působíme v 6 krajích České republiky (Ústecký kraj, Středočeský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Jihomoravský kraj a hlavní město Praha) a náš tým čítá na 60 zaměstnanců.