Nabídka akreditovaného vzdělávání

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva jako akreditovaná vzdělávací instituce podle ustanovení § 30 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nabízí vzdělávání v rámci akreditovaných vzdělávacích programů průběžného vzdělávání pro vedoucí úředníky a vzdělávacích programů průběžného vzdělávání:

Principy rovného zacházení v praxi veřejné správy

Cíle vzdělávacího programu: Průběžné prohlubování odborných kompetencí úředníků a vedoucích úředníků v oblasti problematiky rovného zacházení a ochrany před diskriminací v praxi veřejné správy tak, aby se základní principy rovného zacházení staly nedílnou součástí výkonu jejich profese v souladu s požadavky kladenými vnitrostátní legislativou a legislativou EU. Vzdělávací program umožní získat účastníkům základní orientaci v oblasti rovného zacházení a ochrany před diskriminací, kterou bude možno následně prohloubit v navazujícím vzdělávacím programu.

Cílová skupina: úředníci dle § 2 odst. 4 – 7 zákona č. 312/2002 Sb.
Celková doba vzdělávání činí 8 hodin.
Čísla akreditace: AK/VE-3/2010; AK/PV-7/2010

Kontaktní osoba v případě zájmu o realizaci vzdělávání:
Mgr. Miroslav Dvořák, ředitel organizace
Tel.: 270 003 282 E-mail: mirek.dvorak@poradna-prava.cz

Antidiskriminační vzdělávání úředníků veřejné správy v oblasti pracovněprávních vztahů

Cíle vzdělávacího programu: Průběžné zvyšování odborných kompetencí úředníků a vedoucích úředníků v oblasti rovného zacházení a ochrany před diskriminací v pracovněprávních vztazích tak, aby se základní principy rovného zacházení staly nedílnou součástí výkonu jejich profese v souladu s požadavky kladenými vnitrostátní legislativou a legislativou EU.

Cílová skupina: úředníci dle § 2 odst. 4 – 7 zákona č. 312/2002 Sb.
Celková doba vzdělávání činí 8 hodin.
Čísla akreditace: AK/VE-4/2010; AK/PV-8/2010

Kontaktní osoba v případě zájmu o realizaci vzdělávání:
Mgr. Miroslav Dvořák, ředitel organizace
Tel.: 270 003 282
E-mail: mirek.dvorak@poradna-prava.cz


Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva jako akreditovaná vzdělávací instituce podle ustanovení § 117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, nabízí vzdělávání v rámci akreditovaných vzdělávacích programů s celostátní platností:

Práva klientů sociálních služeb

Cíle vzdělávacího programu: Umožnit účastníkům seznámit se s problematikou ochrany práv uživatelů sociálních služeb. Seznámit účastníky se základními principy ochrany práv a svobod uživatelů a vazba na standardy kvality. Poskytnout orientaci v základních právních dokumentech v oblasti ochrany práv a svobod uživatelů. Představit jednotlivé oblasti práv a svobod uživatelů s praktickými příklady.

Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách (dle § 116 zákona o sociálních službách), sociální pracovníci (dle § 109 a 110 zákona o sociálních službách) Celková doba vzdělávání činí minimálně 8 vyučovacích hodin.
Čísla akreditace: 2009/587-SP

Kontaktní osoba v případě zájmu o realizaci vzdělávání:
Mgr. Miroslav Dvořák, ředitel organizace
Tel.: 270 003 282
E-mail: mirek.dvorak@poradna-prava.cz

Ústavní pořádek ČR ve vztahu k sociálním službám

Cíle vzdělávacího programu: Umožnit účastníkům kurzu zorientovat se v systému ústavně právních instrumentů ochrany svobod a práv plynoucích z Ústavy ČR, Listiny základních práv a svobod a evropské a mezinárodní úpravy v této oblasti. Seznámit účastníky s mechanismy ochrany a zabezpečování práv a svobod v kontextu s poskytováním sociálních služeb.

Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách (dle § 116 zákona o sociálních službách), sociální pracovníci (dle § 109 a 110 zákona o sociálních službách)
Celková doba vzdělávání činí minimálně 8 vyučovacích hodin.
Čísla akreditace: 2009/588-SP

Kontaktní osoba v případě zájmu o realizaci vzdělávání:
Mgr. Miroslav Dvořák, ředitel organizace
Tel.: 270 003 282
E-mail: mirek.dvorak@poradna-prava.cz