Publikace

Manuál pro zaměstnavatele ve věci anonymizovaných CV

ke stažení ve formátu .pdf

Manuál k šetření podnětů na diskriminaci (nejen z důvodu věku) v oblasti zaměstnanosti a pracovněprávních vztahů pro inspektorky a inspektory Státního úřadu inspekce práce

ke stažení ve formátu .pdf

Antidiskriminační vademecum (nejen z důvodu věkové diskriminace) pro zaměstnankyně a zaměstnance Úřadu práce ČR

ke stažení ve formátu .pdf

Manuál pro sociální pracovníky v oblasti insolvence

Manuál ke stažení ve formátu .pdf
Poradna zpracovala podrobný manuál, jak postupovat v případě exekučního a inslovenčního řízení.

Manuál člena bytového družstva

Manuál ke stažení ve formátu .pdf
Poradna zpracovala podrobný manuál k družstevnímu bydlení, včetně potřebných vzorů různých podání (2009)

Manuál nájemního bydlení

Manuál ke stažení ve formátu .pdf
Poradna zpracovala manuál k nájemním vztahům, manuál obsahuje vzory smluv a různých podání.

Motivace romských rodičů na poli vzdělávání (2009)

ke stažení ve formátu .pdf

Zpráva z výzkumu realizovaného v rámci projektu Děti v lokalitkách v sociálně vyloučených lokalitách ve městech Slaný a Libčice nad Vltavou, ve kterých naši terénní sociální pracovníci dlouhodobě působí.

Trh práce a diskriminace (2008)

ke stažení ve formátu .pdf

Bezúhonnost a rovné zacházení na trhu práce

ke stažení ve formátu Bezúhonnost a rovné zacházení na trhu práce .pdf

Antidiskriminace - pravdy a mýty o rovnosti (2007)

ke stažení ve formátu .pdf Publikace se zabývá otázkami rovnosti a antidiskriminace, přináši argumenty proč je třeba přijmout v České republice antidiskriminační zákon a vyvrací argumenty kritiků jeho přijetí.

Diskriminace v pracovní inzerci (2007)

ke stažení ve formátu .pdf

Diskriminace(2006)

ke stažení ve formátu .pdf

Sociální diskriminace pod lupou (2006)

ke stažení ve formátu .pdf

Vademecum pacienta

ke stažení ve formátu .pdf