Naši lidé

EXEKUTIVNÍ VEDENÍ ORGANIZACE

Miroslav Dvořák: výkonný ředitel
mirek.dvorak@poradna-prava.cz
Vystudoval Univerzitu Karlovu v Praze a Universidad Complutense v Madridu. V současnosti pokračuje v doktorském studiu politologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a studiu práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V oblasti neziskového sektoru se zaměřuje zejména na problematiku rovného zacházení a rovných příležitostí, práv v medicíně a ochrany spotřebitelů. Řídí program strategické litigace a prosazování veřejného zájmu v ČR. Od roku 2009 je členem European Network of Socio-Economic Experts in the Non-Discrimination Field, který zpracovává pro Evropskou komisi nezávislé analýzy v oblasti socio-ekonomických indikátorů diskriminace. Od roku 2014 je pak členem Rady vlády České republiky pro lidská práva.


HLAVNÍ KANCELÁŘ V PRAZE

Ladislav Zamboj: psycholog, metodik sociální práce
ladislav.zamboj@poradna-prava.cz
Vystudoval Ochranu životního prostředí na Přírodovědecké fakultě a Psychologii na Filosofické fakultě na Karlově univerzitě v Praze. Absolvoval víceleté psychoterapeutické výcviky SUR v Praze a Logoterapii v Brně, má výcvik v mediaci. Participuje na realizaci projektů zaměřených na práci s rodinami, práva osob omezených na svobodě, migraci a práva cizinců a na rovné zacházení a ochranu před diskriminací. V rámci své činnosti poskytuje psychologické a sociální poradenství a realizuje lobbyingové aktivity, prosazování systémových změn a vzdělávání. Je členem Výboru proti mučení a nelidskému a ponižujícímu zacházení a trestání a Výboru pro lidská práva a biomedicínu Rady vlády ČR pro lidská práva. V minulosti pracoval ve Středisku sociální prevence Praha 10 a pro Český Helsinský výbor-Poradnu pro občanství.

Michal Hubálek: právník
michal.hubalek@poradna-prava.cz
Vystudoval Právnickou fakultu Karlovy univerzity v Praze. Podílí se na realizaci projektů zaměřených na problematiku diskriminace a rovných příležitostí, prevenci sociálního vyloučení a poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Dále pracuje jako advokátní koncipient.

Adam Křístek: právník
adam.kristek@poradna-prava.cz
V roce 2005 ukončil studia na Právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze. V Poradně pracuje od roku 2004 a podílí se zejména na realizaci projektů zaměřených na problematiku diskriminace a rovných příležitostí, prevenci sociálního vyloučení a poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Je členem Výboru pro práva dítěte Rady vlády ČR pro lidská práva a od roku 2010 je rovněž zaměstnán na Ministerstvu práce a sociálních věcí.

František Valeš: právník
frantisek.vales@poradna-prava.cz
Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze. Od roku 2002 se zabývá problematikou ochrany lidských práv se zaměřením na problematiku trestní justice, rasismu a diskriminace. Spolupracoval s několika nevládními organizacemi, do roku 2009 zejména jako zaměstnanec Českého helsinského výboru, kde byl v období 2008-2009 pověřen jeho vedením, v roce 2009 pak rovněž spoluzakládal organizaci In IUSTITIA, o.s. Od roku 2010 působí jako advokátní koncipient. Téma lidských práv externě vyučuje na Katedře studií občanské společnosti Fakulty humanitních studií UK v Praze.

Táňa Šůsová: právnička
tana.susova@poradna-prava.cz
Působí jako právnička v projektech na podporu romské integrace a v rámci programu "Návrat dítěte do rodiny". Specializuje se rovněž na oblast insolvenčního práva, zejména pak na problematiku oddlužení fyzických osob, které se dále věnuje i v rámci postgraduálního právnického studia.

Michaela Baranová: právnička
michaela.baranova@poradna-prava.cz
Vystudovala Právnickou fakultu univerzity Karlovy v Praze. V rámci rigorózního studia se věnovala zvláštnostem trestního řízení ve věcech mládeže. V Poradně pracuje od roku 2011. Podílela se převážně na poskytování odborného poradenství zejména v oblasti dluhové problematiky, pracovního práva, rodinného práva a práva sociálního zabezpečení. V současné době je na rodičovské dovolené, avšak s Poradnou i nadále spolupracuje, a to jako právnička v rámci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a v rámci terénních programů ve Středočeském kraji.

Miroslav Mráz: právník
miroslav.mraz@poradna-prava.cz
Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze. Působí na projektech zabývajících se prevencí sociálního vyloučení a věnuje se pomoci obětem nerovného zacházení

Jan Vetešník: právník
jan.vetesnik@poradna-prava.cz

Stanislava Steinerová: sociální pracovnice
stanislava.steinerova@poradna-prava.cz
Vystudovala Sociálně právní nástavbu v Praze a Teologickou fakultu na Karlově univerzitě. Má psychoterapeutický výcvik PCA - Rogersovský výcvik - zaměřený na klienta. Pracuje v projektech zaměřených na práci s rodinami. V minulosti pracovala v sociální oblasti např. v Armádě spásy, ve věznici na Pankráci, na městském úřadě.

Tereza Břízová: sociální pracovnice
tereza.brizova@poradna-prava.cz
Vystudovala Univerzitu v Hradci Králové a Karlovu univerzitu v Praze. Jako sociální pracovnice se podílí na projektech zaměřených na problematiku prevence sociálního vyloučení, poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a odborného sociálního poradenství. Specializuje se rovněž na problematiku LGBT osob a na toto téma i publikuje.


EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ ORGANIZACE

Iva Ptáčníková: finanční ředitelka
iva.ptacnikova@poradna-prava.cz

Martina Milcová: finanční manažerka projektů
martina.milcova@poradna-prava.cz

Daniela Šmejkalová: finanční účetní
daniela.smejkalova@poradna-prava.cz

Eva Holečková: finanční manažerka projektů, administrativní pracovnice
poradna@poradna-prava.cz

Marie Budská: mzdová účetní


POBOČKA V ÚSTÍ NAD LABEM

Lenka Balogová: vedoucí pobočky
lenka.balogova@poradna-prava.cz

Markéta Danišová: sociální pracovnice
marketa.danisova@poradna-prava.cz

Lenka Stajčevová: sociální pracovnice
lenka.stajcevova@poradna-prava.cz

Petra Koníčková: sociální pracovnice
petra.konickova@poradna-prava.cz

Andrea Horváthová: pracovnice v sociálních službách
andrea.horvathova@poradna-prava.cz


POBOČKA V TRMICÍCH

Martina Filipová: sociální pracovnice
martina.filipova@poradna-prava.cz

Tereza Pisingerová: pracovnice v sociálních službách
tereza.pisingerova@poradna-prava.cz

Vlasta Džudžová: pracovnice v sociálních službách
vlasta.dzudzova@poradna-prava.cz


POBOČKA V DĚČÍNĚ

Lukáš Pelikán: sociální pracovník
lukas.pelikan@poradna-prava.cz


POBOČKA V KRUPCE

Blanka Slezáková: sociální pracovnice v NZDM "Želváček"
blanka.slezakova@poradna-prava.cz

Lenka Čonková: pracovnice v sociálních službách v NZDM "Želváček"
lenka.conkova@poradna-prava.cz

Petr Bánom: pracovník v sociálních službách v NZDM "Želváček"
petr.banom@poradna-prava.cz


POBOČKA V BEROUNĚ A HOŘOVICÍCH

Sabina Leksová: sociální pracovnice
sabina.leksova@poradna-prava.cz

Ivana Liška Carbochová: sociální pracovnice
ivana.carbochova@poradna-prava.cz

Kristýna Králová: sociální pracovnice
kristyna.kralova@poradna-prava.cz

Lucie Srpová: sociální pracovnice v NZDM "Želváček"
lucie.srpova@poradna-prava.cz

Michal Milota: pracovník v sociálních službách
michal.milota@poradna-prava.cz


POBOČKA V MLADÉ BOLESLAVI

Jana Šťastná: sociální pracovnice
jana.stastna@poradna-prava.cz

Kateřina Dolejší: sociální pracovnice
katerina.dolejsi@poradna-prava.cz


POBOČKA V OSTRAVĚ

Lýdia Poláčková: vedoucí pobočky
lydia.polackova@poradna-prava.cz

Petra Gniadková: sociální pracovnice
petra.gniadkova@poradna-prava.cz

Veronika Venglářová: sociální pracovnice
veronika.venglarova@poradna-prava.cz

Miroslava Horváth: pracovnice v sociálních službách
miroslava.majovska@poradna-prava.cz

Barbora Čonková: pracovnice v sociálních službách
barbora.conkova@poradna-prava.cz


POBOČKA V OLOMOUCI A VE ŠTERNBERKU

Zuzana Skoupilová: vedoucí pobočky, sociální pracovnice
zuzana.skoupilova@poradna-prava.cz

Denisa Raková Novotná: sociální pracovnice (t.č. na MD)
denisa.novotna@poradna-prava.cz

Jana Pilíková: sociální pracovnice
jana.pilikova@poradna-prava.cz

Gabriela Křižková: sociální pracovnice
gabriela.krizkova@poradna-prava.cz

Denisa Šoukalová: sociální pracovnice
denisa.soukalova@poradna-prava.cz

Markéta Procházková: sociální pracovnice
marketa.prochazkova@poradna-prava.cz

Radka Pecinová: sociální pracovnice
radka.pecinova@poradna-prava.cz

Petra Boleloucká: pracovnice v sociálních službách
petra.boleloucka@poradna-prava.cz


POBOČKA VE VYŠKOVĚ

Kateřina Vrbová: sociální pracovnice
katerina.vrbova@poradna-prava.cz

Luděk Odrazil: sociální pracovník
ludek.odrazil@poradna-prava.cz

Marek Janás: pracovník v sociálních službách
marek.janas@poradna-prava.cz


SPOLUPRACUJÍCÍ ADVOKÁTI

Pavel Čižinský: advokát
Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze obor politologie s titulem bakalář. Od roku 2002 úzce spolupracuje s Poradnou pro občanství/Občanská a lidská práva, a to zejména při poskytování právní pomoci migrantům a v úsilí o zlepšení právního postavení cizinců pobývajících v České republice prostřednictvím monitoringu situace a legislativního lobbyingu. Od roku 2009 je samostatným advokátem v Praze a vedle cizineckého práva se specializuje na právo sociálního zabezpečení. Je členem Výboru pro práva cizinců při Radě vlády České republiky pro lidská práva.

David Strupek: advokát
Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (1988 – 1993). Patří mezi prominentní české advokáty v oblasti občanských a lidských práv, několikrát zastupoval klienty Poradny u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku; je spoludržitelem ceny Právník roku za rok 2006 v kategorii rodinné právo.