poradna práva

AKTUALITY

 

Česká televize se stala hlavním mediálním partnerem kampaně „Věk se neříká“, která vznikla v rámci projektu „Through age diversity towards fairly society", podpořeného z komunitárního programu Progress (EU).


Společné prohlášení lidskoprávních organizací a dalších osob k navrhované novelizaci občanského zákoníku, které zakládá snížení právní ochrany dětí a omezeně svéprávných dospělých. Text prohlášení naleznete ZDE.

 

Záštitu nad naším projektem „Through age diversity towards fairly society", podpořeného z komunitárního programu Progress (EU), převzala také Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová Tominová. Projekt se zaměřuje na zaměstnávání osob 50+.

 

Minulý týden převzal záštitu nad naším projektem s názvem „Through age diversity towards fairly society", podpořeného z komunitárního programu Progress (EU), prezident České republiky p. Miloš Zeman. Projekt „Through age diversity towards fairly society" směřuje k posílení postavení osob starších 50ti let při udržení na trhu práce, resp. pro vstup na trh práce.

 

NABÍZÍME AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY I PRO VEŘEJNOU SPRÁVU. Více informací naleznete ZDE.

 

 

 

 

právní poradna

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva je občanským sdružením založeným skupinou právníků a sociálních pracovníků v roce 1999. Dlohodobě se zabýváme otázkami státního občanství a práv cizinců, potíráním diskriminace, prosazováním rovných příležitostí, terénní prací v sociálně vyloučených lokalitách a také a pomocí ohroženým rodinám, jejichž děti byly umístěny do ústavní výchovy nebo jim takové umístění hrozí. Poradna má registrovány čtyři sociální služby, a to odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní programy a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Poradna poskytuje individuální poradenství v oblasti rovného zacházení a diskriminace, práv cizinců, bydlení a zaměstnání. V odůvodněných případech v rámci tzv. strategické ltitigace Poradna zastupuje klienty před soudem. V rámci problematiky rovného zacházení a ochrany před diskriminací se rovněž věnujeme vzdělávání odborné veřejnosti, zejména pracovníků nevládních organizací, příslušníků policejních sborů, právníků a úředníků státní správy. Věnujeme se i teoretickým otázkám výzkumu a sledujeme legislativní praxi přijímání nových zákonů a případné problémy při jejich uvádění do praxe. Součástí naší činnosti je také zpracovávání zpráv pro orgány mezinárodních smluv a připomínkování návrhů zákonů. Při rozvoji právních programů zpracováváme připomínkové zprávy a stanoviska k vládním dokumentům. Aktuálně přímo působíme v 6 krajích České republiky (Ústecký kraj, Středočeský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Jihomoravský kraj a hlavní město Praha) a náš tým čítá na 80 zaměstnanců.